ES Projektai

Projekto „VšĮ „Gyvenimo Universitetas Lt“ e. komercijos modelio diegimas“ įgyvendinimas

2022 m. vasario 10 d. VšĮ „Gyvenimo Universitetas Lt“  pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0552 „VšĮ „Gyvenimo Universitetas Lt“ e. komercijos modelio diegimas“ sutartį pagal kurią iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 49 125,00 Eur paramos.

Įmonė projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius. 

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas – „VšĮ „Gyvenimo Universitetas Lt“ e. komercijos modelio diegimas“
Projekto vykdytojas  – VšĮ „Gyvenimo Universitetas Lt“

Projekto tikslas – Informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 65 500,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 49 125,00 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2022-02-10
Projekto vykdymo pabaiga – 2023-02-10